BT Hizmet Yönetimi DanışmanlığıBT Hizmet Yönetimi Danışmanlığı

 

BT Hizmet Yönetimi, sunulan bilişim hizmetlerinin kalitesini ölçülebilir hale getirmek ve hizmet sunum performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlamak amacıyla uygulanan bir disiplindir.

 

Dünya çapında en çok kabul gören BT Hizmet Yönetimi yaklaşımı ITIL'dir (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi). ITIL hizmet yönetimi metodolojisi, BT hizmetlerinin eksiksiz olarak tanımlanması için yol gösterir ve  belirlenen hizmet kalitesinin sürdürülebilir olması için rehberlik eder. 

 

ITIL anahtar teslim bir çözüm değildir ve bu metodolojinin BT hizmet yönetimi süreçlerine uygulanma biçimi, her kurumun kültürüne, yapısına, iş  süreçlerine ve sahip olduğu teknolojilere göre farklılıklar göstermektedir. 

 

Kurumsal ortamlarda gerçekleştirdiğimiz birçok projelenin deneyimi ve sertifikalı uzmanlarımızın yetkinlikleri ile ITIL metodolojisi kapsamında BT hizmet yönetimi süreçlerinizi tasarlıyor ve kalitesini ölçülebilir hale getirerek sürekli olarak iyileştirebileceğiniz ortamı oluşturuyoruz.