KVKK DanışmanlığıKVKK Süreç Yönetimi, Hukuki ve Teknik Danışmanlık Hizmeti

Teknolojinin günlük hayatın içine tamamen nüfuz ettiği günümüzde bireyin kimlik, iletişim, sağlık ve mali bilgileri, özel hayatı, dini inancı, siyasi görüşü gibi kişisel verilerinin mahremiyetini korumak büyük önem arz etmektedir.

Kişisel veriler, gerek özel sektör ve gerekse kamu sektörü tarafından bilişim sistemleri üzerinden otomatik yollarla sıkça kullanılmaktadır.

Bu bilgilerin kullanılması bireyler ile mal ve hizmet sunanlar bakımından bazı kolaylıklar ve avantajlar sağlasa da, bilgilerin istismar edilme riskini de beraberinde getirmektedir

 

Bu alandaki deneyimli kadromuzla, KVKK süreç yönetimi ve denetimi konusunda hukuki ve teknik danışmanlık veriyoruz.